Talouspäällikköpalvelu

Talouspäällikköpalvelut liiketoiminnan tukena

Yritystoiminnan kasvaessa on aika priorisoida ja antaa tilitoimistolle suurempi rooli talouden hallinnassa. Talouspäällikköpalveluiden ulkoistaminen antaa tilaa keskittyä omaan ydinosaamiseen. Asiantuntijoiden tekemät laskelmat ja raportit auttavat suunnittelemaan taloutta ja ennustamaan tulevaa. Sähköisillä työkaluilla ja palveluilla saavutetaan enemmän tietoa ja parempi ymmärrys liiketoiminnasta.

  • kustannuspaikka- ja projektiseuranta
  • budjetointi
  • kassavirtalaskelmat
  • raporttien räätälöinti

Kustannuspaikka-­ ja projektiseuranta

Kustannuspaikkaraportointi kertoo tietyn tuotteen, liiketoiminnan, investoinnin tai toimipaikan kannattavuuden. Kustannusten kohdistaminen  oikeaan kustannuspaikkaan onnistuu helposti tarjoamiemme sähköisten ohjelmistojen avulla, jolloin yrityksen edustaja voi itse lisätä oikean kustannuspaikan laskuja hyväksyessään. Myös Tekes-­ ja ELY­-raportointi hoituvat helposti omalla kustannuspaikkaseurannalla. Laadimme tarvittaessa myös tilitykset viranomaisille.

Budjetointi

Manuaalisen Excel­-budjetin täyttäminen ja päivittäminen on virhealtis tapa laatia ennusteita. Suosittelemme budjetointitarpeeseen pilvipalvelua, jonka avulla saat paremman ymmärryksen liiketoiminnastasi. Finazillassa budjetointi voidaan toteuttaa joko automatisoidusti tai manuaalisesti lukuja syöttämällä.

Kassavirtalaskelmat

Yrittäjän on tiedettävä, paljonko kassassa on rahaa viikon, kuukauden tai vuoden kuluttua. Budjetointiohjelma Finazilla laskee automaattisesti pitkän aikavälin kassaennustetta perustuen budjetoituihin lukuihin. Ohjelma tuottaa jopa päiväkohtaista kassaennustetta todellisten tulo- ja menoerien mukaan. Tuotamme kassavirtaennusteita tarvittaessa myös ilman Finazillaa, jolloin apuna käytetään myynti­- ja ostolaskujärjestelmistä saatavia saatava­- ja maksuennusteraportteja.

Raporttien räätälöinti

Valmiit raportit eivät aina riitä päätösten taustalla tarvittavien tietojen saavuttamiseksi. Tällöin kannattaa muokata jo olemassa olevia raportteja itselle sopivaksi tai luoda kokonaan uusia. Esimerkiksi kuukausittaisille tuloslaskelmaraporteille on mahdollista saada edellisen vuoden vastaavan kuukauden vertailuluvut tai vaikkapa kateprosentit, jotka osoittavat kustannusten suhteellisen osuuden liikevaihdosta.

Ratkaisumme konserniraportoinnin helpottamiseksi auttavat ennustamaan konsernitulosta hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rinnakkaisraportointi ja kuukausitasolla tarvittavat konsernieliminoinnit ovat mahdollisia.